_MG_9277.jpg
 

Kommunikatsioonibüroo JLP

Meie töötame sisu, mitte vaid vormiga.

Meie kirg on luua sisu ja tähendust. Meid inspireerib sisemuses olev soov aidata kliente tähendust loovate suhete loomisel oma klientide, töötajate, huvirühmadega – sidustudes ühiskonnaga.

Ilma sisuta pole ka vormi. Pingutame selle nimel, et sõnade ja tegude taga oleks selgelt püstitatud eesmärk. 

JLP ei koosne üksikutest konsultantidest, töötame meeskonnana. Meid ühendab usk, et juhtimine ja kommunikatsioon on ühe mündi kaks külge.

Meie meeskonda iseloomustab strateegiline mõtlemine, suure pildi nägemine ja mitmekülgne töökogemus.
 

Kontakt

Kommunikatsioonibüroo JLP OÜ
Niine 11, Tallinn 10414
(+372) 664 0660

 

JLP meeskond

Kristi Liiva

Asutaja ja partner

Birgit Rootsi

Konsultant

 

 

Marek Unt

Partner

Nänsi Männik

Konsultant

Carl-Ruuben Soolep

Kommunikatsiooniassistent

Kaspar Jõgeva

Konsultant


Kuidas me kliente aitame?

 

Nišitehnoloogia B2B tootekommunikatsioon via PR? Võimatu? Võimalik!

2. mai 2016. Kl 15:42. 16°C. Päiksepaisteline. Tuul < 2m/s. Julia wrote: Tere naabrid, JLP! Oleme Veriff OÜ ja asume teil siin üsna lähedal, 4a korrusel. Selline küsimus, plaanime lähiajal launchi (ehk turuletulekut) ja mõtleme, et kuidas seda kõike korraldada. Kindlasti suuremat pidu ei taha, kuid mingisugune... Loe lähemalt

Eesti Olümpiakomitee kommunikatsiooniaudit

2016. aasta augustis Rio de Janeiros toimunud suveolümpiamängud jäävad eestlaste mällu ennekõike paarisaerulise neljapaadi pronksise sõidu ning meie sportlaste tosina esikümne kohaga. JLP seadis end olümpialainele juba mitu kuud enne suure spordipeo ametlikku algust, et viia läbi Eesti Olümpiakomitee (EOK) kommunikatsiooniaudit. Loe lähemalt

Estonian Celli tööstusfoorum “Eesti tööstuse sidurid ja pidurid

2016. aasta sügisel tähistas Estonian Cell kümne aasta möödumist enda tehases puitmassi tootmise algusest. Selle teekonna tähistamiseks aitas meie meeskond Estonian Cellil ligi poole aasta vältel kavandada ja algusest lõpuni ellu viia tööstusfoorumi “Eesti tööstuse sidurid ja pidurid”. Loe lähemalt

SmartPOSTi heategevuskampaania "Uuele ringile!". Korda kuus

2016. aasta suvel aitasime SmartPOSTil korraldada järjekorras kuuendat heategevuskampaaniat "Uuele ringile!". Igal aastal on kampaania planeerimine alanud varakevadel, et pikkade sisukate arutelude kaudu jõuda kõikide partnerosapooltega arusaamale, keda ja millega heategevuse kaudu aidata saaks. Loe lähemalt

 

Mida me pakume?

BRÄNDIJUHTIMINE

Turunduskommunikatsioon põhineb kaubamärgil ehk brändil. Brändi edukus sõltub suuresti ustavatest klientidest, nende arvust ning brändi kuvandist avalikkuse ees. Brändijuhtimine sisaldab endas ka analüüsi ning muudatuste elluviimist brändi edukamaks muutmiseks.

KLIENDIKOMMUNIKATSIOON

Kliendikommunikatsioon on turunduskommunikatsiooni osa, mille peamine eesmärk on muuta kliendi ja ettevõtte, asutuse või brändi vaheline side tugevamaks. Kliendikommunikatsioon keskendub kliendi vajaduste rahuldamisele ja lojaalsuse kasvatamisele läbi planeeritud ning regulaarse suhtluse. Kliendikommunikatsioon lähtub kliendi huvidest, vajadustest, brändi väärtustest ja olemusest. Suhtlus on alati planeeritud ning eesmärgipärane.

SISEKOMMUNIKATSIOON

Organisatsiooni sisekommunikatsioon on lihtsamalt öeldes asutuse sisemine infovahetus. Hea sisekommunikatsioon tagab töötajate motiveerituse, ühtsed arusaamad organisatsiooni väärtustest ja eesmärkidest ning ühtse sisekliima. Iga töötaja esindab oma organisatsiooni ja seega on oluline, et ta oleks informeeritud organisatsioonis toimuvast.

MEEDIAKOOLITUS - ARGUMENTEERIMINE JA ESINEMINE MEEDIAS

Koolitus lähtub vajadusest pakkuda võimalust õppida uusi oskusi paremaks suuliseks kommunikatsiooniks, täiendades koolituse käigus osalejate oskusi oma mõtete argumenteerimisel ja esitamisel.

KRIISIKOMMUNIKATSIOON

Kriisikommunikatsioon kaasab endas nii kriisiks ettevalmistumist (taustauuringut ja analüüsi), kriisiolukorras orienteerumist kui ka tagajärgedega tegelemist. Kriisisituatsioon tekib alati ootamatult ning tihti pole seda võimalik ette näha. Kriisiolukorras tuleb pöörata tähelepanu paljudele aspektidele ning kõrgendatult peaks suunama tähelepanu oskuslikule kommunikatsioonile. Otsuseid peab reeglina võtma vastu kähku ning olukorras, milleks ei olda ette valmistatud Käitumine kriisiolukorras peab olema strateegiline ning planeeritud.

MEEDIASUHTED

Meediasuhted on lai mõiste, mis hõlmab enda alla kõik alates pressiteadete kirjutamisest ja levitamisest kuni meediaanalüüside, meediamonitooringute ning meediaüritusteni. Meediasuhtlust võib jagada kaheks: proaktiivne ja  reaktiivne. Proaktiivse meediasuhtluse puhul on ettevõte avatud suhtluseks, edastab infot, annab teada muutustest ning otsib aktiivselt võimalusi ajakirjanikega kohtumiseks. Reaktiivne meediasuhtlus tähendab ettevõttest endast mittetulenevate meedias kajastatavate teemadega tegelemist.

KRIISIKOMMUNIKATSIOONI KOOLITUS

Koolitus annab ülevaate kriisi erinevatest astmetest, tutvustab võimalikke situatsioone, mis võivad kriisi esile kutsuda. Koolitusel jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas kriisi ennetada ning kui ollakse juba kriisiolukorda sattunud, siis kuidas tekkinud olukorda lahendada.

SOTSIAALMEEDIA

Sotsiaalmeedia kasutab ära interneti võimalused, et muuta kommunikatsioon interaktiivseks dialoogiks organisatsiooni ja tema sihtrühmade vahel. Seetõttu on uuemates kommunikatsiooniplaanides sotsiaalmeedial täita oluline roll.  Aitame oma klientidel kommunikatsiooni sotsiaalmeedias planeerida, leida õiged kanalid organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja anda läbi sotsiaalmeedia monitooringu ülevaade organisatsiooni kuvandist ja selgitada välja sotsiaalmeedia suhtluse kitsaskohad.

SOTSIAALSE VASTUTUSTUNDE PROGRAMMID JA SPONSORSUHTED

Sotsiaalne vastutustunne (CSR) hõlmab endas laiemat organisatsiooni sotsiaalsete, keskkondlike ja majandusalaste mõjude vastutustundlikku juhtimist, mis aitab organisatsioonil positiivset kuvandit luua. CSR-ga seostatakse ka sponsorlust, mis on üks turunduskommunikatsiooni vorm, mille eesmärk on tarbijas tekitada brändieelistust ja seeläbi toetada organisatsiooni ärilisi eesmärke.

TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON

Turunduskommunikatsioon on üks turunduse juhtimise osadest, mis läbi sihtrühmadega suhtlemise mõjutab ettevõtte ärilist edukust. Turunduskommunikatsiooni alla ei käi erinevalt populaarsest eksiarvamusest ainult reklaam, vaid tegemist on mitmete võtete kooslusega – näiteks uue tootesarja tutvustusüritus või toiduajakirjanikele uue restorani tutvustamine.

Kes meie teenuseid kasutavad?

  Ajujaht / strateegiline nõustamine, meediasuhted, sponsorsuhted, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

 

Ajujaht / strateegiline nõustamine, meediasuhted, sponsorsuhted, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

DNB / Korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted, sisekommunikatsioon, CSR

DNB / Korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted, sisekommunikatsioon, CSR

ERGO / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

ERGO / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Finance Estonia / Meediasuhted, partnerkommunikatsioon

Finance Estonia / Meediasuhted, partnerkommunikatsioon

Inbank / lansseerimine, korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Inbank / lansseerimine, korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Norra Saatkond / Rahastusprogrammide kommunikatsioon

Norra Saatkond / Rahastusprogrammide kommunikatsioon

Redgate  / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

Redgate  / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

  Ambient Sound Investments / Korporatiivkommunikatsioon

 

Ambient Sound Investments / Korporatiivkommunikatsioon

  Eesti Laulu-ja Tanstupeo SA / Strateegiline nõustamine, meediasuhted, sotsiaalmeedia

 

Eesti Laulu-ja Tanstupeo SA / Strateegiline nõustamine, meediasuhted, sotsiaalmeedia

Fontes / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

Fontes / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

  Estonian Cell / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted

 

Estonian Cell / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted

  TransferWise / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

 

TransferWise / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon,
meediasuhted

Testlio / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Testlio / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Minu Unistuste Päev / Meediasuhted

Minu Unistuste Päev / Meediasuhted

Arsenal / keskuse avamise kommunikatsioon, meediasuhted, turunduskommunikatsioon

Arsenal / keskuse avamise kommunikatsioon, meediasuhted,
turunduskommunikatsioon

Eesti Olümpiakomitee / kommunikatsiooniaudit, sotsiaalmeedia

Eesti Olümpiakomitee / kommunikatsiooniaudit, sotsiaalmeedia

Telia / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

Telia / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

e-Estonia Showroom / sotsiaalmeedia

e-Estonia Showroom / sotsiaalmeedia

SmartPOST / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

SmartPOST / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

Baltika / strateegiline nõustamine

Baltika / strateegiline nõustamine

Coop Finants / korporatiivkommunikatsioonturunduskommunikatsioon

Coop Finants / korporatiivkommunikatsioonturunduskommunikatsioon

  Eesti Pangaliit / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted, turunduskommunikatsioon

 

Eesti Pangaliit / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted, turunduskommunikatsioon

Euroopa Komisjon / Euroopa Päeva kommunikatsioon ja meediasuhted

Euroopa Komisjon / Euroopa Päeva kommunikatsioon ja meediasuhted

Unimed Ühendatud Kliinikud /strateegiline nõustamine, korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted, sotsiaalmeedia

Unimed Ühendatud Kliinikud /strateegiline nõustamine,
korporatiivkommunikatsioon,
meediasuhted, sotsiaalmeedia

Tallinna Vesi / Korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, koolitused

Tallinna Vesi / Korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, koolitused

Veriff / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

Veriff / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

Farmi / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, tootekommunikatsioon

Farmi / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, tootekommunikatsioon