JLP_main_banner.jpeg
 

Kommunikatsioonibüroo JLP

Meie töötame sisu, mitte vaid vormiga.

 

Meie kirg on luua sisu ja tähendust. Meid inspireerib sisemuses olev soov aidata kliente tähendust loovate suhete loomisel oma klientide, töötajate, huvirühmadega – sidustudes ühiskonnaga.

Ilma sisuta pole ka vormi. Pingutame selle nimel, et sõnade ja tegude taga oleks selgelt püstitatud eesmärk. 

JLP ei koosne üksikutest konsultantidest, töötame meeskonnana. Meid ühendab usk, et juhtimine ja kommunikatsioon on ühe mündi kaks külge.

Meie meeskonda iseloomustab strateegiline mõtlemine, suure pildi nägemine ja mitmekülgne töökogemus.
 

Kontakt

Kommunikatsioonibüroo JLP OÜ
Niine 11, Tallinn 10414
(+372) 664 0660

 

JLP meeskond

 

Kristi Liiva

Asutaja ja partner

Birgit Rootsi

Konsultant

 

 

Carl-Ruuben Soolep

Kommunikatsiooniassistent

Martin Rits

Konsultant

Kaspar Jõgeva

Konsultant


Kuidas me kliente aitame?

 
Aja-puudutus.-Puudutuse-aeg.jpg

Laulu- ja tantsupidu 2014

4.-6. juulil 2014 toimunud laulu- ja tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ kommunikatsioonimeeskonnas olid ka mitmed JLP töötajad.

Olime partneriks laulu- ja tantsupeo kommunikatsioonijuhile Sten Weidebaumile, vastutades eelkõige eesti- ja venekeelse kommunikatsiooni eest. 

Loe lähemalt

iPhone 5S ja 5C müügiletulek

25. oktoobril 2013 alustas IM Arvutid esimesena Eestis iPhone 5S ja 5C müüki.

JLP aitas müügiletuleku algusega seotud sumina tekitamisel, mis tõi müügisalongi ukse taha juba enne avamist järjekorra. 

kaugtöö-päev.jpg

Kaugtöö Päev 2012

Kuigi pilvetehnoloogial põhinevad lahendused võimaldavad töötada vabalt valitud asukohast ja erinevaid seadmeid kasutades, on inimeste teadlikkus kaugtöö vallas suhteliselt madal.

2011. aasta lõpus muutus Eestis kättesaadavaks Microsofti kontoritarkvara lahendus Office 365.

Seetõttu otsustasime koos Läti ja Leedu Microsofti esindustega korraldada 31. mail 2012 Kaugtöö Päeva.

Iluuisutamise EM 2010

18.-24. jaanuarini 2010. aastal toimusid Tallinnas Euroopa meistrivõistlused iluuisutamises. Tegu oli ühe suurima Eestis korraldatud spordiüritusega, mille vastu tundis suurt huvi kogu Euroopa avalikkus.

Elustiiliblogi Life In A Cold Climate

Aitasime võõrsil töötava eestlanna elustiiliblogi Life In A Cold Climate sotsiaalmeediakanalite loomise ja tehnilise teostamisega.

Wordpressi platvormil teostatud blogikeskkonda täiendavad Facebooki, Instagrami ja Twitteri kontod.

Nordea erileht Majandaja 2008

Majandaja oli Nordea panga, Postimehe ja JLP ühistööna valminud majandusleht, mis ilmus seitse korda aastatel 2006-2008.

lennusadam.jpg

Lennusadama kommunikatsioon

11.-13. mai Lennusadama avaprogramm oli kulminatsiooniks enam kui kaheaastases kommunikatsioonikampaanias, mida aitas ellu viia JLP.
Lennusadamat külastas 33-tunnise avamismaratoni jooksul 11 200 inimest, tehes uue muuseumi avamisest suursündmuse.

Terve nädalavahetuse vahendasid raadio-, tele- ja online-uudised Lennusadamat külastanud inimeste emotsioone ning kirjeldasid sealset „rahvapidu“ (Postimehe pealkiri).

12. mai Postimees valis Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni nädala näoks ja lehe arvamustoimetaja Neeme Korv kirjutas, et Lennusadam avab „uued unistused kogu Eesti riigile“. 14. mai Eesti Päevaleht nimetas Lennusadama avamist „kassahitiks“.

e-Estonia uudiskiri

Alates 2012. aastast annab Eesti IT-edulugude tutvustamisega tegelev IKT Ekspordiklaster välja e-Estonia uudiskirja Eesti sõpradele üle maailma.

Uudiskirja artiklid käsitlevad e-Eesti edulugusid, meie startup-ettevõtete käekäiku ning kõike muud, mis aitab kõrgetasemeliste IT-otsustajate silmis tugevdada Eesti kuvandit IT-tiigrina.

 

Mida me pakume?

BRÄNDIJUHTIMINE

Turunduskommunikatsioon põhineb kaubamärgil ehk brändil. Brändi edukus sõltub suuresti ustavatest klientidest, nende arvust ning brändi kuvandist avalikkuse ees. Brändijuhtimine sisaldab endas ka analüüsi ning muudatuste elluviimist brändi edukamaks muutmiseks.

KLIENDIKOMMUNIKATSIOON

Kliendikommunikatsioon on turunduskommunikatsiooni osa, mille peamine eesmärk on muuta kliendi ja ettevõtte, asutuse või brändi vaheline side tugevamaks. Kliendikommunikatsioon keskendub kliendi vajaduste rahuldamisele ja lojaalsuse kasvatamisele läbi planeeritud ning regulaarse suhtluse. Kliendikommunikatsioon lähtub kliendi huvidest, vajadustest, brändi väärtustest ja olemusest. Suhtlus on alati planeeritud ning eesmärgipärane.

SISEKOMMUNIKATSIOON

Organisatsiooni sisekommunikatsioon on lihtsamalt öeldes asutuse sisemine infovahetus. Hea sisekommunikatsioon tagab töötajate motiveerituse, ühtsed arusaamad organisatsiooni väärtustest ja eesmärkidest ning ühtse sisekliima. Iga töötaja esindab oma organisatsiooni ja seega on oluline, et ta oleks informeeritud organisatsioonis toimuvast.

MEEDIAKOOLITUS - ARGUMENTEERIMINE JA ESINEMINE MEEDIAS

Koolitus lähtub vajadusest pakkuda võimalust õppida uusi oskusi paremaks suuliseks kommunikatsiooniks, täiendades koolituse käigus osalejate oskusi oma mõtete argumenteerimisel ja esitamisel.

KRIISIKOMMUNIKATSIOON

Kriisikommunikatsioon kaasab endas nii kriisiks ettevalmistumist (taustauuringut ja analüüsi), kriisiolukorras orienteerumist kui ka tagajärgedega tegelemist. Kriisisituatsioon tekib alati ootamatult ning tihti pole seda võimalik ette näha. Kriisiolukorras tuleb pöörata tähelepanu paljudele aspektidele ning kõrgendatult peaks suunama tähelepanu oskuslikule kommunikatsioonile. Otsuseid peab reeglina võtma vastu kähku ning olukorras, milleks ei olda ette valmistatud Käitumine kriisiolukorras peab olema strateegiline ning planeeritud.

MEEDIASUHTED

Meediasuhted on lai mõiste, mis hõlmab enda alla kõik alates pressiteadete kirjutamisest ja levitamisest kuni meediaanalüüside, meediamonitooringute ning meediaüritusteni. Meediasuhtlust võib jagada kaheks: proaktiivne ja  reaktiivne. Proaktiivse meediasuhtluse puhul on ettevõte avatud suhtluseks, edastab infot, annab teada muutustest ning otsib aktiivselt võimalusi ajakirjanikega kohtumiseks. Reaktiivne meediasuhtlus tähendab ettevõttest endast mittetulenevate meedias kajastatavate teemadega tegelemist.

KRIISIKOMMUNIKATSIOONI KOOLITUS

Koolitus annab ülevaate kriisi erinevatest astmetest, tutvustab võimalikke situatsioone, mis võivad kriisi esile kutsuda. Koolitusel jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas kriisi ennetada ning kui ollakse juba kriisiolukorda sattunud, siis kuidas tekkinud olukorda lahendada.

SOTSIAALMEEDIA

Sotsiaalmeedia kasutab ära interneti võimalused, et muuta kommunikatsioon interaktiivseks dialoogiks organisatsiooni ja tema sihtrühmade vahel. Seetõttu on uuemates kommunikatsiooniplaanides sotsiaalmeedial täita oluline roll.  Aitame oma klientidel kommunikatsiooni sotsiaalmeedias planeerida, leida õiged kanalid organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja anda läbi sotsiaalmeedia monitooringu ülevaade organisatsiooni kuvandist ja selgitada välja sotsiaalmeedia suhtluse kitsaskohad.

SOTSIAALSE VASTUTUSTUNDE PROGRAMMID JA SPONSORSUHTED

Sotsiaalne vastutustunne (CSR) hõlmab endas laiemat organisatsiooni sotsiaalsete, keskkondlike ja majandusalaste mõjude vastutustundlikku juhtimist, mis aitab organisatsioonil positiivset kuvandit luua. CSR-ga seostatakse ka sponsorlust, mis on üks turunduskommunikatsiooni vorm, mille eesmärk on tarbijas tekitada brändieelistust ja seeläbi toetada organisatsiooni ärilisi eesmärke.

TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON

Turunduskommunikatsioon on üks turunduse juhtimise osadest, mis läbi sihtrühmadega suhtlemise mõjutab ettevõtte ärilist edukust. Turunduskommunikatsiooni alla ei käi erinevalt populaarsest eksiarvamusest ainult reklaam, vaid tegemist on mitmete võtete kooslusega – näiteks uue tootesarja tutvustusüritus või toiduajakirjanikele uue restorani tutvustamine.

Kes meie teenuseid kasutavad?

  Ajujaht / strateegiline nõustamine, meediasuhted, sponsorsuhted, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

 

Ajujaht / strateegiline nõustamine, meediasuhted, sponsorsuhted, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

DNB / Korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted, sisekommunikatsioon, CSR

DNB / Korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted, sisekommunikatsioon, CSR

ERGO / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

ERGO / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Finance Estonia / Meediasuhted, partnerkommunikatsioon

Finance Estonia / Meediasuhted, partnerkommunikatsioon

Inbank / lansseerimine, korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Inbank / lansseerimine, korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Norra Saatkond / Rahastusprogrammide kommunikatsioon

Norra Saatkond / Rahastusprogrammide kommunikatsioon

Redgate  / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

Redgate  / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

  Ambient Sound Investments / Korporatiivkommunikatsioon

 

Ambient Sound Investments / Korporatiivkommunikatsioon

  Eesti Laulu-ja Tanstupeo SA / Strateegiline nõustamine, meediasuhted, sotsiaalmeedia

 

Eesti Laulu-ja Tanstupeo SA / Strateegiline nõustamine, meediasuhted, sotsiaalmeedia

Fontes / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

Fontes / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

  Estonian Cell / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted

 

Estonian Cell / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted

  TransferWise / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

 

TransferWise / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon,
meediasuhted

Testlio / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Testlio / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Minu Unistuste Päev / Meediasuhted

Minu Unistuste Päev / Meediasuhted

Arsenal / keskuse avamise kommunikatsioon, meediasuhted, turunduskommunikatsioon

Arsenal / keskuse avamise kommunikatsioon, meediasuhted,
turunduskommunikatsioon

Eesti Olümpiakomitee / kommunikatsiooniaudit, sotsiaalmeedia

Eesti Olümpiakomitee / kommunikatsiooniaudit, sotsiaalmeedia

Telia / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

Telia / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

e-Estonia Showroom / sotsiaalmeedia

e-Estonia Showroom / sotsiaalmeedia

SmartPOST / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

SmartPOST / Korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

Coop Finants / korporatiivkommunikatsioonturunduskommunikatsioon

Coop Finants / korporatiivkommunikatsioonturunduskommunikatsioon

  Eesti Pangaliit / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted, turunduskommunikatsioon

 

Eesti Pangaliit / Korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted, turunduskommunikatsioon

Euroopa Komisjon / Euroopa Päeva kommunikatsioon ja meediasuhted

Euroopa Komisjon / Euroopa Päeva kommunikatsioon ja meediasuhted

Unimed Ühendatud Kliinikud /strateegiline nõustamine, korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted, sotsiaalmeedia

Unimed Ühendatud Kliinikud /strateegiline nõustamine,
korporatiivkommunikatsioon,
meediasuhted, sotsiaalmeedia

Tallinna Vesi / Korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, koolitused

Tallinna Vesi / Korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, koolitused

Veriff / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

Veriff / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

Farmi / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, tootekommunikatsioon

Farmi / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, tootekommunikatsioon