_MG_3880.jpg
 

Kommunikatsioonibüroo JLP

Meie töötame sisu, mitte vaid vormiga.

Meie kirg on luua sisu ja tähendust. Meid inspireerib sisemuses olev soov aidata kliente tähendust loovate suhete loomisel oma klientide, töötajate, huvirühmadega – sidustudes ühiskonnaga.

Ilma sisuta pole ka vormi. Pingutame selle nimel, et sõnade ja tegude taga oleks selgelt püstitatud eesmärk. 

Loe LÄHEMALT JLP SAAMISLOO JA FILOSOOFIA kohta

JLP ei koosne üksikutest konsultantidest, töötame meeskonnana. Meid ühendab usk, et juhtimine ja kommunikatsioon on ühe mündi kaks külge.                                                       

Meie meeskonda iseloomustab strateegiline mõtlemine, suure pildi nägemine ja mitmekülgne töökogemus.
 

Kontakt

Kommunikatsioonibüroo JLP OÜ
Niine 11, Tallinn 10414
(+372) 664 0660

 

JLP meeskond

  Carl-Ruuben Soolep  Konsultant
  Karita Sall  Tegevjuht & partner

Karita Sall

Tegevjuht & partner

  Kaspar Jõgeva  Konsultant

Kaspar Jõgeva

Konsultant

  Kerttu-Liisa Kopliste  Kommunikatsiooniassistent

Kerttu-Liisa Kopliste

Kommunikatsiooniassistent

  Kristi Liiva  Asutaja & partner

Kristi Liiva

Asutaja & partner

  Maie-Liisa Sildnik  Konsultant
  Marek Unt  Partner

Marek Unt

Partner

  Martin Rits  Partner
  Nänsi Männik  Konsultant

Nänsi Männik

Konsultant

  Olga Korneitšik  Konsultant

Mida me pakume?

Muutuste kommunikatsioon

Hästi juhitud muutuse eelduseks on selge eesmärk, riske arvestav plaan ning selle läbimõeldud ja hästi juhitud elluviimine. Ükski muutus ei sünni üle öö, mistõttu on järjepidevus ka kommunikatsioonis üheks nurgakiviks. Kriitilise tähtsusega on ka õigete võtmeisikute valik, kes aitavad muutust ellu viia ning kõigi muutusest mõjutatud osapoolte kaasamine kogu teekonna vältel. 

TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON

Turunduskommunikatsiooni keskmes on toote, teenuse või ürituse jaoks oluliste sihtrühmadega suhtlemine eesmärgiga mõjutada ettevõtte või organisatsiooni ärilist ja imagoloogilist edukust positiivses suunas. Enamasti tähendab see lahenduste kombinatsiooni, mis võimaldab sihtrühmaga järjepidevalt dialoogis olla. Sõnumite mõju ja tähelepanu suurendamiseks on võimalik kasutada nii reklaami kui ka muid taktikalise kommunikatsiooni võimalusi.

Investorsuhete kommunikatsioon

Professionaalselt planeeritud investorsuhted annavad börsiettevõttele konkurentide ees selge edumaa. Reeglina on peamine eesmärk luua väärtust neile, kes otseselt või kaudselt ettevõttesse kapitali toovad, hoides ühtlasi tähelepanu keskpunktis ka suhteid finantsinstitutsioonide ja (finants)meediaga.

KRIISIKOMMUNIKATSIOON

Vajadust kriiskommunikatsiooni nõu järele tuntakse reeglina siis, kui satutakse ootamatult keerulisse olukorda, mis ohustab ettevõtte head mainet. Kriisis aitab kiire, täpne ja järjepidev kommunikatsioon, aga kõige enam kriisiks valmisolek. Aitame oma klientidel kriisiplaane läbi mõelda, hea kommunikatsiooniga keerulisi olukordi ennetada ning keerulistest olukordadest ka välja tulla.

SISEKOMMUNIKATSIOON

Sisekommunikatsiooniga luuakse ettevõtte  ja selle töötajate vahelist ühtekuuluvustunnet. Selle eelduseks on ühine arusaam sellest, mida, miks, kuidas ja mille jaoks igapäevaselt tehakse ning mis on need väärtused, mis kogu kollektiivi ühiste eesmärkide poole liikumisel tagant tõukavad. Sisekommunikatsioon on vajalik kujundamaks keskkonda, kus iga töötaja teab ja tunneb, et ta on oluline ning väärtustatud osa ettevõttest või organisatsioonist.

Uuringud
ja auditid

Uuringud võimaldavad mõista, mida erinevad inimgrupid organisatsioonilt ootavad ja kuidas neile ootustele vastata. Uuringud pole kommunikatsioonivahend omaette, vaid tööriist, mis aitab täpsemat sisu luua sinna, kuhu seda parasjagu vaja. Olgu selleks siis hetkeolukorra, arvamuse või vajaduse kaardistamine, tulemuse hindamine või harjumuste mõistmine.

MEEDIASUHTED

Meediasuhted hõlmavad meediaanalüüse, pressiüritusi, monitooringut, teemapakkumisi, variautorlust, sõnumiseadet, kõneisikute ettevalmistust, pressiteadete kirjutamist ja levitamist. Meediasuhted jagunevad klassikaliselt reaktiivseks ja proaktiivseks – esimese neist käivitab organisatsioon ise, teisel juhul käivitab meediasuhted kolmas osapool.

Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia ja selle platvormid võimaldavad ettevõtetel ja organisatsioonidel olla oma tegemistes iseseisvad: luua soovitud sisu, jagada seda laia kasutajaskonnaga ning toimetada vastavalt enda võimetele. Selleks et erinevate kanalite eesmärgid oleksid selged, prioriteet ja struktuur paigas, tuleb tegeleda strateegia- kui ka sisuloome ning seejärel ka sotsiaalmeediakanali(te) läbimõeldud haldamisega.
 

Kommunikatsioonikanalite arendus

Kommunikatsioonikanalite arendus tähendab organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni jaoks vajalike kanalite ja nende sisu planeerimist ja ülesehitust vastavalt eesmärkidele ja vajadustele. See tähendab nii kanalistrateegiat, sõnumiseadet kui ka sõnumite võimenduseks sobiva vormi leidmist.

Kes meie teenuseid kasutavad?

    Ajujaht / strateegiline nõustamine, meediasuhted, sponsorsuhted, sotsiaalmeedia, turunduskommunikatsioon

 

Ajujaht / strateegiline nõustamine, meediasuhted, sponsorsuhted, sotsiaalmeedia, turunduskommunikatsioon

 Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA / XII noorte laulu-ja tantsupeo strateegiline nõustamine, meediasuhted, sotsiaalmeedia

Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA / XII noorte laulu-ja tantsupeo strateegiline nõustamine, meediasuhted, sotsiaalmeedia

    Estonian Cell  / korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted

 

Estonian Cell / korporatiivkommunikatsioon, valitsussuhted

    Fontes  / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

 

Fontes / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

    Norra Saatkond  / rahastusprogrammide kommunikatsioon

 

Norra Saatkond / rahastusprogrammide kommunikatsioon

    TransferWise  / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon,  meediasuhted

 

TransferWise / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon,
meediasuhted

    Arsenal  / keskuse avamise kommunikatsioon,  meediasuhted, turunduskommunikatsioon

 

Arsenal / keskuse avamise kommunikatsioon, meediasuhted,
turunduskommunikatsioon

 e-Estonia Showroom  / sotsiaalmeedia

e-Estonia Showroom / sotsiaalmeedia

    Euroopa Komisjon / Euroopa Päeva kommunikatsioon ja meediasuhted

 

Euroopa Komisjon / Euroopa Päeva kommunikatsioon ja meediasuhted

 Inbank / lansseerimine, korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Inbank / lansseerimine, korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

    Unimed Ühendatud Kliinikud / strateegiline nõustamine, korporatiivkommunikatsioon, m eediasuhted , sotsiaalmeedia

 

Unimed Ühendatud Kliinikud / strateegiline nõustamine,
korporatiivkommunikatsioon,
meediasuhted, sotsiaalmeedia

    Baltika Group / strateegiline nõustamine

 

Baltika Group / strateegiline nõustamine

    ERGO  / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

 

ERGO / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

    Farmi  / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, tootekommunikatsioon

 

Farmi / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, tootekommunikatsioon

 Itella  / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

Itella / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, sotsiaalmeedia

  Telia / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

Telia / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon

    Veriff / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

 

Veriff / korporatiivkommunikatsioon, meediasuhted

    Luminor / korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, CSR, meediasuhted

 

Luminor / korporatiivkommunikatsioon, sisekommunikatsioon, CSR, meediasuhted

    Est-For Invest / strateegiline nõustamine, meediasuhted

 

Est-For Invest / strateegiline nõustamine, meediasuhted

 Finance Estonia  / meediasuhted, partnerkommunikatsioon

Finance Estonia / meediasuhted, partnerkommunikatsioon

 Minu Unistuste Päev  / meediasuhted

Minu Unistuste Päev / meediasuhted

 Testlio / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted

Testlio / korporatiivkommunikatsioon, turunduskommunikatsioon, meediasuhted