Blogibaromeeter 2016: JLP viis taas läbi blogimaastiku uuringu

Möödunud aastal läbiviidud uuringu valim koosnes 198 blogijast. Siinjuures tuleb mainida, et võrreldes teiste Euroopa riikidega on eesti blogijad ühed noorimad ning vaid 38 protsenti blogijatest oli saanud ettevõtetelt koostööpakkumisi.

Käesoleva aasta uuringutulemuste analüüsi viime hetkel läbi, kuid etteruttavalt võib öelda, et oodata on mitmeid muutuseid. Sel aastal uurisime enamate teemade kohta, sestap saavad ka tulemused olema oluliselt põhjalikumad ning üksikasjalikumad.

Miks üldse blogimaastikku uurida? Eesmärk on kaardistada Eesti blogimaastiku trendid, külastatavus ning nende perspektiiv turunduskommunikatsioonikanalina. Siinkohal väärib esiletoomist tõik, et näiteks kümne populaarseima blogi koondkülastatavus ületab Äripäeva või Eesti Rahvusringhäälingu veebi külastatavust.      

Sellest tulenevalt võib väita, et Eesti blogimaastiku potentsiaali turunduskommunikatsiooni kanalina on seni tugevalt alahinnatud. Viimast olukorras, kus blogilugejate profiil on eeldatavasti oluliselt homogeensem kui näiteks peavoolumeedia tarbijaprofiil. Seega, blogide kasutamine kommunikatsioonikanalina võiks töötada suurepäraselt nende toodete või teenuste tutvustamisel, millel on võrdlemisi ühetaoline sihtgrupp.Värske blogibaromeetri tutvustuse teeme klientidele ja partneritele jaanuari lõpus. 

Birgit Rootsi, JLP konsultant