Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka... lisateenistus

Ehkki blogisid peetakse paljuski iseenda rõõmuks, teenib Eestis tegelikult iga neljas blogija (28%) oma veebipäeviku pidamisega rahalist tulu.  Olgugi, et esmapilgul ei tundugi see number nii suur, on sellest isegi märkimisväärsem fakt, et viimase 3 aastaga on raha teenivate blogijate osakaal kasvanud enam kui kaks korda. Ühelt poolt peegeldab see seda, et leidub üha rohkem ettevõtteid, kellel on klassikaliste turundusvõtete kõrval valmisolek koostööks blogijatega; teisalt aga on blogimaastikust kujunemas üha olulisem meediaplatvorm, mis võimaldab kõnetada inimesi, kes jälgib traditsioonilist meediat vähe(m).

Graafik

Kas ettevõtted on Teiega ühendust võtnud, et teha koostööd PR või turunduslikel eesmärkidel?

Võrdluses on 2014/2015/2017. aasta Blogibaromeetri uuringu tulemused.

Graafik

Kas teenite blogi pidamisega rahalist tulu?


Võrdluses on 2014/2015/2017. aasta Blogibaromeetri uuringu tulemused.

Graafik

Kas teenite blogi pidamisega rahalist tulu?


Võrdluses on kirjablogi ja videoblogide pidajad (2017).

Viimase 3 aastaga on kasvanud ka nende blogijate hulk, kelle jaoks on blogi pidamisega kaasnev rahaline tulu oluline lisateenistus. Blogi pidamisel on piir töö ja hobi vahel üha rohkem hägustumas ja suure tõenäosusega kasvab lähiaastatel veelgi nende blogijate arv, kes blogi pidamisega rahalist tulu teenivad. Huvitav tendents on sealjuures see, et proportsionaalselt on videoblogijate seas raha teenivaid blogijaid rohkem.

Osaliselt on see seotud videoformaadi jätkuva jõulise pealetungiga turunduses – video on oma olemuselt nüanssiderohkem, seda on kergem vaadata-jälgida ja sellest tulenevalt on see tekstiformaadiga ka kergemini jagatav. Lisaks soodustab videoblogijate populaarsust (ja sh ka populaarsust turunduslikel eesmärkidel) YouTube’i automaatesituse funktsioon tänu millele suureneb sarnaste videote vaatamise tõenäosus.

Rahalise tulu teenimine blogimaastikul on paljuski võrdväärne mistahes muu tööga teistes valdkondades. Mida rohkem blogija tunde blogimisse panustab ja mida järjekindlamalt huvitavat sisu loob, seda suurem on ka tõenäosus rahalise tulu teenimiseks. 

Uuring on osa rahvusvahelise suhtekorraldusbüroode võrgustiku IPREX poolt läbi viidavast Blogibaromeetri uuringust, mis mõõdab kord aastas  blogimaastikul toimuvat. Eestis viidi Kommunikatsioonibüroo JLP eestvedamisel uuringut läbi kolmandat korda.

Uuringutulemustele viitamine: Blogibaromeeter (2017), Kommunikatsioonibüroo JLP