Eduka koostöö retsept

üheksa korda mõõda, üks kord lõika

Igasugune koostöö eeldab vähemalt kahte osapoolt, kelle huvid ja eesmärgid võivad olla sama- või siis sootuks erisuunalised. Lähtekohana blogijatega koostööst huvitatud ettevõtetele olgu öeldud, et valdav osa blogijaid suhtub ettevõtete kontaktidesse positiivselt. Siiski on blogijatel omad ootused, millega tasub arvestada.

Esmalt tasub arvestada tegureid, mis motiveerivad blogijaid ettevõtetega koostööd tegema. Kindla peale minnes peaks üks tugev koostööpakkumine blogija jaoks sisaldama:

  • võimalikku huvitavat informatsiooni kanali jälgijatele,
  • võimalust kogeda midagi uut ja erilist,
  • võimalust arendada enda professionaalset kuvandit,
  • rahateenimise võimalust.

Kõik need neli tingimust on olulised rohkem kui  pooltele blogijatest, kes osalesid 2017. aastal Blogibaromeetri uuringus. 40% vastanute jaoks on motiveerivad käivitajad ka kingitused, boonused, reisid, piletid või muu mitterahaline tulu.

Ettevõtete jaoks pakub väljakutset aga see 12% blogijatest, kes suhtub ettevõtetepoolsesse kontakti skeptiliselt või ei soovi seda üldse. Kusjuures 4% blogijatest väidab, et miski ei suudaks neid ettevõtetega koostööd tegema motiveerida. Seega tasub enne kodutöö ära teha ja mitte minna koputama esimese ettejuhtuva autori uksele!

Pressiteated ja tootenäidised

Saadame blogijatele pressiteate ja tootenäidise või teeme neile mõeldud ürituse – umbes nii kõlab sageli esimene mõte, mis tekib blogijatega koostööle mõeldes. Loomulikult on ettevõtte vaates tark kulusid kontrolli all hoida ja võimalikult lihtsalt läbi ajada: kasutada kodulehel olevat tootetutvustust või saata suurele hulgale blogijatele tootenäidis ühe korraga välja. Küll kuskilt ikka näkkab!

Paraku näitab kogemus ja blogijate enda tagasiside, et vaid iga viies neist saab postituste tegemiseks mingeidki mõtteid pressiteadetest või tootenäidistest ning vaid 16% jaoks täidavad seda eesmärki blogijatele adresseeritud ühisüritused. Nagu mitte keegi meist, nii ei armasta ka blogijad oma postkastist leida masspostitusi. 

Rätsepaülikond

Praegu on blogijatega koostöö tegemine võrreldes traditsiooniliste reklaamikanalitega endiselt veel oluliselt soodsam. Samas on tegu jälgijate jaoks usaldusväärse infokanaliga. Kui see usaldus kandub üle ka toote- või teenusesoovitusele, siis on pool võitu ettevõtte jaoks juba taskus. Teise poole võidust tagab oskus leida üles blogija(d), kes kõnetaks sinu jaoks olulist sihtgruppi ning kellele sinu pakutav ka korda läheks.

Näiteks kui üks endast lugupidav toiduainetööstus saadab veganist blogijale grillihooaja alguse puhul kotitäie erinevaid vorstikesi ja liha, siis on see kõige elulisem näide olematust kodutööst. Sellisel juhul jääb vaid loota, et oma arvamust avaldada armastav isiksus jätab sel korral vaid enda teada, mis ta sellisest ettevõttest tegelikult arvab.

Nagu võttis üks Blogibaromeetrile vastanud blogija oma tagasisides kokku, on kõige tulemuslikum koostöö ettevõttega võrreldav rätsepaülikonnaga, mis on kordumatu ning valmib osapoolte ühise pingutuse tulemusel käsitööna. Isikupärase, originaalse ja konkreetsele blogijale suunatud interaktiivse koostööpakkumise nimel võiks motiveerida pingutama ainuüksi teadmine blogide jälgijaskonna kasvust. Ainuüksi kaheksa uuringule vastanud blogi ühe kuu külastajate arv ületab 50 000 piiri, kusjuures kahe kanali sisu neist jõuab igas kuus vähemalt veerand miljoni silmapaarini. 


Uuring on osa rahvusvahelise kommunikatsioonibüroode võrgustiku IPREX poolt läbi viidavast Blogibaromeetri uuringust, mis mõõdab kord aastas  blogimaastikul toimuvat. Eestis viidi Kommunikatsioonibüroo JLP eestvedamisel uuringut läbi kolmandat korda.

 

Uuringutulemustele viitamine: Blogibaromeeter (2017), Kommunikatsioonibüroo JLP