Ettevõtete huvi blogijatega
koostööd teha kasvab

Ühelegi ettevõtjale ei ole ilmselt võõras küsimus, kuidas oma toodet või teenust kliendile nähtavaks teha. Nagu ikka, on võimalusi rohkem kui üks ja valik raske. Viimastel aastatel saab vastuse otsimine üha sagedamini alguse valjuhäälselt väljaöeldud mõttest: „Äkki teeks mõne laheda projekti blogijatega?“

Turundus- ja kommunikatsiooniekspertide õnneks ei ole tegemist vaid ettevõtjate ühesuunalise soovmõtlemise või flirdiga blogijate suunal. Leidub rohkelt ka asjast huvitatud blogijaid, kes astuvad sageli hoopis ise esimese sammu ja annavad märku, et uks koostööle on avatud.

Kui ettevõttel varasemat kogemust blogimaastikul orienteerumiseks napib, siis on kindlasti turvaline alustada kanalitega, mille autorid on rasvases kirjas ja silmatorkavasse kohta riputanud üles juhendi, kuidas ja mis tingimustel tasub nendega ühendust võtta. Kusjuures sedasorti juhiseid on viimase paari aastaga tekkinud kümnetesse, kui mitte sadadesse blogidesse.

Üks müüt, mis vajab aga kiiresti murdmist, on arvamus, et blogijatega teevad koostööd vaid suurettevõtted, nagu Telia, Valio või Swedbank. Tõsi, suurte näod ja teod paistavad blogimaastikul mõnevõrra tugevamalt silma, kuid seda paljuski põhjusel, et just nemad on astunud sellele teerajale esimesena. Nende leidlikud koostööprojektid pole jäänud märkamata ka kõige pisematele konkurentidele, kes ihkavad nüüd samuti oma sihtgruppi taga ajades mänguplatsile trügida. Õnneks jagub nii erinevaid teemakäsitlusi kui ka lugejaskonda soosivaid blogisid omajagu.


 

ettevõtete koostööhuvi

Blogibaromeetri uuringust selgub, et ettevõtete huvi blogijatega PR- või turunduslikel eesmärkidel koostööd teha on hüppeliselt kasvanud. Kui veel 2014. aastal oli oluliselt vähem neid blogijaid, kellega mõni ettevõte oli omal initsiatiivil kontakti otsinud, siis 2017. aastal on selline kogemus olemas juba kahel blogijal kolmest. Seega näitavad ka numbrid, et ettevõtjad on enda jaoks avastanud ühe uue ning kliendi silmis seni veel usaldusväärse turunduskommunikatsiooni kanali.

 
 
 

blogijate koostööhuvi

Ligi kolmandik blogijatest võtab huvipakkuvate ettevõtetega koostöö eesmärgil ka ise ühendust. Seega kui ettevõte pole veel ise blogijatega koostöö peale mõelnudki, tuleb kahesuunalise liiklusega teel olla valmis ka selleks, et esimese sammu teeb hoopis blogija. Tasub läbi mõelda, kuidas sellisele ootamatule ettepanekule reageerida. Loomulikult ei tähenda see, et nüüd peaks passiivselt jääma oma valget laeva ootama. Olukorras, kus ettevõtted on muutunud ise oluliselt aktiivsemaks, on blogijate huvi ise ettevõtjatega kontakti otsida püsinud varasemaga võrreldes samal tasemel.

Kõige enam mainivad blogijad õnnestunud koostööprojekte toiduaine-, ilu-, rõiva- ja kosmeetikatööstuse ettevõtetega, aga ka kirjastuste, lasteriiete ja mänguasjade tootjatega, spordiklubide ning isegi avaliku sektori asutustega. 

 

kontaktide sagedus

Ettevõtete poolt tehtavate kontaktide sagedus piirdub keskmiselt mõne korraga aastas ühe blogija kohta.

Vaid viiendik blogijatest kinnitab, et ettevõtted pole nendega kunagi ühendust võtnud. 40% on selliseid, kellega ettevõtted otsivad kontakti mõned üksikud korrad aastas. Samas 12% blogijatest kinnitab, et nendega võetakse ühendust vähemalt üks kord nädalas. 

Võrreldes varasemaga on vähem selliseid blogijaid, kellega ettevõtted otsivad kontakti sagedamini ning rohkem selliseid blogijaid, kellega ettevõtted otsivad kontakti sagedamini.

 

Uuring on osa rahvusvahelise suhtekorraldusbüroode võrgustiku IPREX poolt läbi viidavast Blogibaromeetri uuringust, mis mõõdab kord aastas  blogimaastikul toimuvat. Eestis viidi Kommunikatsioonibüroo JLP eestvedamisel uuringut läbi kolmandat korda.

Uuringutulemustele viitamine: Blogibaromeeter (2017), Kommunikatsioonibüroo JLP