Blogibaromeeter 2018

Eesti populaarseimate ajakirjade igakuine tiraaž jääb vahemikku 20 000 – 33 000. Eesti populaarseimatel blogidel on üle 250 000 külastaja kuus. Nii nagu on vähem populaarseid ajakirju, on ka vähem populaarseid blogisid. Fakt on see, et blogid on tunginud meediaäri mängumaale ning on seal selleks, et jääda.

Blogibaromeetriga uurisime Eesti blogijate tegevust. Esimest korda kaardistasime eraldi nii blogijaid kui videoblogijaid. See võimaldas mõista, kas ja mil määral kaks pealtnäha erinevat blogi pidamise viisi teineteisest ka erinevad. Tuleb välja, et erinevad ja üsna palju. Vlogijate hulgas on koostöö ettevõtetega mõnevõrra populaarsem. Tervelt 61 protsenti vlogijatest teenivad oma tegevusega raha. Kirjutavate, st veebiblogijate hulgas on sama näitaja 25 protsenti.

Väikese riigi kohta on Eesti blogosfäär uskumatult kirju ning pakub lugematul hulgal koostöövõimalusi oma soovitud sõnumi viimiseks õigete inimesteni. Kogu selle värvikirevuse juures puudus pikka aega adekvaatne teejuht selles maailmas orienteerumiseks. Nii seisime ka JLP-s oma igapäevast tööd tehes üha sagedamini silmitsi küsimustega: kas, mida ja kuidas oleks võita ettevõtetel koostööst blogijatega ning vastupidi?

Konkreetsest vajadusest vastuste järele sündis 2014. aastal uuring, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti blogosfääri iseloom ja peamised arengutrendid. Vahepealsel ajal on blogosfäär suurte sammudega edasi arenenud, andes põhjust sinna ühe uuesti sisse vaadata. Nii on 2018. aasta kevadeks valminud juba kolmas Kommunikatsioonibüroo JLP eestvedamisel tehtud Blogibaromeetri uuring.

Ligemale 700 kaardistatud blogist osales seekordses uuringus 255 blogijat üle Eesti. Uuringutulemused pakkusid nii üllatusi kui ka kinnitust juba varasemalt tehtud järeldustele. Uuring kinnitab, et ettevõtetel tasub blogijatele koostööettepanekuid teha. 88 protsenti blogijatest suhtleb ettevõtetega heal meelel. Blogijaid, kes üldse ei soovi ettevõtetega suhelda, on Eestis viis protsenti. Koostöös ettevõtetega on raha teenimine blogijate jaoks väga oluline, kuid mitte kõige olulisem motivaator. Kõige olulisem motivaator on pakkuda oma auditooriumile midagi põnevat. Tähtsuselt teine motivaator on millegi põneva kogemine.

Ettevõtete esindajatel tasub panna tähele, et koostöövõimaluste pakkumisel ei maksa pakkuda vastutasuks mõnel üritusel osalemist või serveerida koostööd kui ainuvõimalikku varianti blogipostituste tegemiseks – blogijatel on valikuvõimalusi küll. Blogitakse selleks, et sellest ise rõõmu tunda, mitte selleks, et mõnele ettevõttele kasu luua. Väärtuspakkumine blogijale peab olema piisavalt suur ehk eelkõige peab blogija saama koostööst ettevõttega positiivse kogemuse. Rahaline tulu peaks olema positiivse kogemusega kaasnev kõrvaltoode.

Mida seekordne uuring ikkagi täpsemalt näitas ning mida sellest järeldada? Järgnevalt saabki sellest lähemalt lugeda.

Head lugemist!

ettevõtete huvi blogijatega koostööd teha kasvab

Ühelegi ettevõtjale ei ole ilmselt võõras küsimus, kuidas oma toodet või teenust kliendile nähtavaks teha. Nagu ikka on võimalusi rohkem kui üks ja valik raske. Viimastel aastatel saab vastuse otsimine üha sagedamini alguse valjuhäälselt väljaöeldud mõttest: „Äkki teeks mõne laheda projekti blogijatega?“

 

Videoblogija - kes see veel on?


Tekst, pilt või video? Blogibaromeetri uuringust selgub, et õige vastus on video! Videoblogijad on Eestis viimase kahe aasta jooksul kiireima pealekasvuga blogijate grupp, kellega ka ettevõtted teevad üha meelsamini koostööd. Olgugi et videoblogimine on Eestis veel üsna lapsekingades, on see praegu kõige kiiremini kasvav viis blogi pidamiseks. 

tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka... lisateenistus!

Ehkki blogisid peetakse paljuski iseenda rõõmuks, teenib tegelikult iga neljas blogija oma veebipäeviku pidamisega rahalist tulu. 

Rahalise tulu teenimine blogimaastikul on paljuski võrdväärne mistahes muu tööga teistes valdkondades. Mida rohkem blogija tunde blogimisse panustab ja mida järjekindlamalt huvitavat sisu loob, seda suurem on ka tõenäosus rahalise tulu teenimiseks. 

Blogimaailma viis müüti


Heal lapsel mitu nime: blogi, ajaveeb, veebipäevik. Võimalusi oma mõtete väljendamiseks on arvukalt. Üha sagedamini kasutatakse erinevaid väljundeid ka paralleelselt. Kui algselt nõudis blogipidamine kirjaliku eneseväljenduse oskust, siis videoformaadi võidukäik on senise pildi segi löönud.

 

Eduka koostöö retsept: üheksa korda mõõda, üks kord lõika

Igasugune koostöö eeldab vähemalt kahte osapoolt, kelle huvid ja eesmärgid võivad olla sama- või siis sootuks erisuunalised. Lähtekohana blogijatega koostööst huvitatud ettevõtetele olgu öeldud, et valdav osa blogijaid suhtub ettevõtete kontaktidesse positiivselt. Siiski on blogijatel omad ootused, millega tasub arvestada.

Kui tunned, et tahad meiega sel teemal pikemalt rääkida, siis kirjuta või helista meile!


Maie-Liisa Sildnik
maieliisa.sildnik@jlp.ee
+372 5560 5205


Uuring on osa rahvusvahelise kommunikatsioonibüroode võrgustiku IPREX poolt läbi viidavast Blogibaromeetri uuringust, mis mõõdab kord aastas  blogimaastikul toimuvat. Eestis viidi Kommunikatsioonibüroo JLP eestvedamisel uuringut läbi kolmandat korda.

2017. aasta Blogibaromeetri uuringus osales 255 blogijat üle Eesti. Nendest 232 olid veebiblogijad, 23 videoblogijad. Uuring viidi läbi sügisel 2017.

Uuringutulemustele viitamine: Blogibaromeeter (2017), Kommunikatsioonibüroo JLP