JLP meeskonna kirg on luua sisu ja tähendust. Meid inspireerib sisemuses olev soov aidata kliente tähendustloovate suhete loomisel oma klientidega, oma töötajatega, oma huvirühmadega. Sidustumas ühiskonnaga. Me pingutame iga päev selle nimel, et töötada sisu ja mitte vormiga.

Oleme oma meeskonnas kokku leppinud, et töötame vaid ettevõtete ja organisatsioonidega, kelle tegevus ei avalda ühiskonnale negatiivset mõju ega too kaasa täiendavaid kulusid.

Meid teeb eriliseks ka see, et lisaks oma igapäevatööle tegelevad meie meeskonna liikmed aktiivselt ühiskonna jaoks oluliste teemadega ja panustavad oma aega ja teadmisi mittetulunduse valdkonnas.

Meie büroo töötajad on vabatahtlikena tegevad sellistes ettevõtmistes nagu ArvamusfestivalKiusamisvaba KoolPÖFFMinu Unistuste Päev ja asumiseltside liikumine.

Kommunikatsioonis mängivad kriitilist rolli inimsuhted ja võrgustikud. Meie võrgustik ulatub Eestist välja, sest oleme osa Põhjamaade ärinõustamisettevõttest Miltton Grupp.

Samuti on meie meeskond suurem kui inimesed, kes igapäev meiega ühes ruumis tööd teevad Eestis – meie vabakutseliste võrgustikku kuuluvad inimesed, kelle erialaseid oskuseid me vajame projektipõhiselt oma klientide abistamiseks ja kes oma erialaseid oskuseid soovivad mitmete projektide vahel jagada.

Lähtume oma töös sellest, et kommunikatsioon ja juhtimine käivad käsikäes. Meie meeskonnaliikmete töökogemused pärinevad erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonidest, seetõttu oleme ühtviisi heaks nõuandjaks nii kohalikule väiketootjale kui ka suurele korporatsioonile. Häälestume kiiresti kliendi vajaduste täitmisele.

Oleme aastate jooksul nõustanud mitmeid organisatsioone olukordades, kus neil seisavad ees muutused, loomisel on organisatsiooni uus nägu või keerulised sõnumid vajavad avalikkuseni viimist.

Detsembrist 2018 kuulub JLP Põhjamaade ärinõustamisettevõttesse Miltton Grupp, kellele kuulub 95% osalus JLPst. JLP 5% osalus kuulub ettevõtte tegevjuhile ja partnerile Karita Sallile. Miltton Eesti valdusettevõtte Miltton New Nordics OÜ omanikeringi kuuluvad Miltton Grupp (70%) ning Annika Arras (12,5%), Martin Kukk (10%) ja Kristi Liiva (7,5%).

Milttoni meeskond tegutseb Helsingis, Stockholmis, Brüsselis, Tallinnas ja Washingtonis. Senisele kiirele kasvule annab hoogu lisaks novembris Rootsi kasvuettevõtete börsil First North noteeritud agentuuri House of Friends ost. Koos viimaste ühinemistega on Milttonisse koondunud pea 400 oma valdkonna parimat eksperti. Miltton Grupi koduturuks on Uus Põhjala, kuhu kuuluvad ka Eesti, Läti, Leedu. Lähiaastate strateegiliseks eesmärgiks on laienemine igasse Uue Põhjala riiki.