Estonian Celli tööstusfoorum:
“Eesti tööstuse sidurid ja pidurid”

2016. aasta sügisel tähistas Estonian Cell kümne aasta möödumist enda tehases puitmassi tootmise algusest. Selle teekonna tähistamiseks aitas meie meeskond Estonian Cellil ligi poole aasta vältel kavandada ja algusest lõpuni ellu viia tööstusfoorumi “Eesti tööstuse sidurid ja pidurid”.

Projekt puudutas kogu kavandamise vältel peaaegu tervet JLP meeskonda, kuna meie roll oli kandev kõigis projekti etappides – foorumi aruteluteemade ja kõnelejatest visuaalse lahenduse leidmiseni. Kuivõrd tegemist oli suurettevõtmisega, siis kaasasime projekti ka mitmeid meie koostööpartnereid. Nii vastutas juubeli visuaalse identiteedi (logomärgi, kutsete, slaidipõhjade jm) eest meie pikaajaline koostööpartner loovagentuur Pult. Kuna pidasime oluliseks, et üritus annaks kõigile külalistele võimaluse näha, milliseks on Estonian Cell kasvanud tänaseks, siis otsustasime ürituse korraldada Kundas. Kogu tehnilise lahenduse ja ürituse alade püstitamisega aitas meid Klinkberg.

6T5A1494.JPG

Juubeliüritusele eelnenud suvel oli peamiseks ülesandeks kavandada foorumi ülesehitus, saada paika teemad ning leida põnevad kõnelejad.  Meie vahendusel toimus suhtlemine külalistega ja kandsime hoolt selle eest, et foorumi moderaatorid ja kõneisikutel oleksid paigas sobivad sõnumid ning tunneksid end enesekindlalt. Kohapeal oli meie ülesandeks veenduda, et kõik toimuks plaanipäraselt.

Vahetult enne pidustusi ilmus Virumaa Teataja vahel ka Estonian Celli Keskkonnaleht, mis juubeli tõttu keskendus kümne aasta tegevuse kokkuvõtmisele ja oli tervenisti meie poolt koostatud.

6T5A1494.JPG

Tööstusfoorum hõlmas endas nelja ettekannet ja kahte paneelarutelu. Kokku külastas foorumit ligi 200 inimest, kelle seas olid valdkonnaeksperdid, arvamusliidrid, koostööpartnerid ja poliitikud. Kuna külalisi oli palju ka väljastpoolt Eestit, siis oli võimalik kõigist aruteludest ja ettekannetest osa saada kohapeal toimunud sünkroontõlke vahendusel. Foorumile järgnes pidulik õhtusöök koos elava muusika ja sõnavõttudega.