KGB kongide avamine

Käesoleva suve juulikuus täitus Okupatsioonide muuseumi ehk Vabamu pikaajaline unistus avada külastajatele Tallinnas Pagari tänaval aastakümneid suletud olnud kurikuulsad KGB vangikongid. 

Foto: Okupatsioonide Muuseum

Foto: Okupatsioonide Muuseum

Okupatsioonide muuseumi sooviks oli saavutada laialdast meedia tähelepanu, et informeerida avalikkust kongide märkimisväärsest ajaloost ja kutsuda linnarahvast konge külastama. Seega saigi JLP esimeseks eesmärgiks muuseumi potentsiaalselt kajastavate meediaväljaannete ja kanalite huvi äratamine. See tähendas tihedat suhtlust meediaväljaannete ja kanalitega: pressikutsete saatmist, ajakirjanike informeerimist, sündmuse olulisuse selgitamist ja lisainfo jagamist.

Edasi kulges töö juba selle nimel, et huvitatud toimetused haaraksid kinni võimalust tulla avamisüritust kohapeale kajastama ning saaksid juba eelnevalt avamispäevaks kokku leppida soovitud intervjuud või pildi/videomaterjali salvestamise. Selle tulemusena soovisid mitmed ajakirjanikud ja toimetused intervjuusid juba enne 20. juulil toimunud avaüritust ning sündmus leidis meedias veelgi suuremat kõlapinda.

Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Avamispäeval olid sündmust kajastamas meediaväljaanded kõikidest suurematest toimetustest ning Pagari tänava hoone kitsad koridorid ja väikesed vangikongid suutsid vaevu ära mahutada kõik reporterid, fotograafid ja operaatorid. JLP oli kohal aga koguni neljase meeskonnana, mis tagas tõhusa suhtluse ajakirjanike ning muuseumi eestvedajate vahel ja soodustas ladusat intervjuude kulgu.

Foto: Okupatsioonide Muuseum

Foto: Okupatsioonide Muuseum

Kaks päeva hiljem ehk 22. juulil, kui Okupatsioonide muuseum avas KGB kongid linnarahvale uudistamiseks, olid meediakajastused kohale toonud sedavõrd palju huvilisi, et külastajad pidid kongidesse pääsemiseks varuma rohkesti kannatust. Soov konge avamispäeval külastada ei vaibunud isegi hiliste õhtutundide saabudes.