Eesti äriinglid investeerisid möödunud aastal pea 5 miljonit eurot

    1. aastal investeerisid Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN liikmed 4,8 miljonit eurot kokku 65 ettevõttesse.
  • Organisatsiooniga liitunud äriinglite arv kasvas aastaga poole võrra.
  • EstBAN peab kriitiliseks tugevate globaalse ambitsiooniga iduettevõtete pealekasvu.

Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) liikmed, kes keskenduvad alustavate ettevõtete elluaitamisele varajase ehk seemnefaasi investeeringute abil, investeerisid 2014. aastal ühtekokku 4,8 miljonit eurot. "2013. aasta tulemusega võrreldav või isegi pisut suurem investeeringute maht näitab, et äriinglid on seemnefaasi ettevõtetele stabiilseks kapitaliallikaks," kommenteeris EstBANi tegevjuht Heidi Kakko. Kokku tegid EstBANi liikmed 2014. aastal 100 investeeringut 65 ettevõttesse.

“Investeeringute maht sõltub täna paljuski sellest, kui palju pakub turg investeerimisvõimalusi tugevate ja arenemisvõimeliste alustavate ettevõtete näol. Äriinglite hulgas läbiviidud küsitluse põhjal näeme, et investeeringute arv kasvas küll viiendiku võrra, aga samas vähenes keskmine investeeringu maht. See viitab mitmele asjaolule: valdav osa investeeringutest sündisid mitme äriingli sündikaadi ehk ühise investeerimise kokkuleppe tulemusena, mistõttu investeering sai olla väiksem. Teisalt osutab see äriinglite küpsusele – senisest enam tegeletakse riskide hajutamisega portfellis,” selgitas Heidi Kakko.

Rohkem kui sajast avaldusi esitanud start-up’ist pääses EstBANi liikmetele end tutvustama 53 ettevõtet, neist 25% pälvis ka äriinglite rahastuse. “Kindlasti näitab see start-up’ide kvaliteedi tõusu, aga tugevate globaalse ambitsiooniga ettevõtete pealekasv on meie jaoks alanud aastal väga kriitiline, kui tahame turgu edasi arendada,” rääkis Kakko.

Lisaks Eestile oli investeeringu taotlejaid ka USAst ja Soomest, samuti Lätist, Venemaalt ja Ukrainast. Kolmandik rahastatud ettevõtetest olid IKT-startupid, märkimisväärselt palju oli ka finantsteenustega seotud idufirmasid.

Eesti Äriinglite Assotsiatsioon (EstBAN) on ettevõtetesse varases arenguetapis investeerivate erainvestorite katusorganisatsioon, mille eesmärkideks on ettevõtluskeskkonna arendamine ja ingelinvesteeringute mahu suurendamine. EstBANil on tänaseks 90 äriinglist liiget, kes võrgustiku toel analüüsivad ja teevad ühiselt uusi investeeringuid. EstBANi on teretulnud kõik huvilised, kes on nõus panustama aega ja raha suure kasvupotentsiaaliga, kuid samal ajal riskantsesse noortesse innovaatilistesse ettevõtetesse.

EstBANi toetajaliikmeteks on ärksad Eesti ettevõtted ja organisatsioonid: Nortal, Eesti Ekspress, Eesti Telekom, Civitta, SmartCap, Mandatum Life, Hedman Partners, Ernst&Young, Tehnopol ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid. EstBANi tegevust toetab 2014-2015 aastal ka Eesti Arengufond Startup Eesti programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Investeeringute mahu infograafik: http://cl.ly/image/1R1d370k2Q3D Detailsed andmed: http://www.slideshare.net/heidikakko/estonian-business-angels-network-deal-data-2014   Foto: http://on.fb.me/1GGCsEi