Microsoft YouthSpark programm toetab NutiLaboreid

Microsofti Filantroobid annavad välja IT-alase huvitegevusega seotud YouthSpark toetused sajale MTÜ-le 55 eri riigist. Eestist saab toetuse Vaata Maailma SA NutiLaborite projekt.

Toetatakse neid algatusi, mis ühel või teisel moel edendavad eelkõige lastele ja noortele suunatud informaatikaalast haridust. Tänavu antavad toetused on üks osa eelmise aasta lõpus loodud filantroopide programmist, mille eesmärgiks on suurendada heategevuslike projektide kaudu digitaalset kaasatust üle maailma.

“Microsoft YouthSpark on toetanud IT-alast huvitegevust NutiLabori projekti näol juba alates 2012. aastast. Sel õppeaastal tegutseb enam kui sada NutiLaborit ligi 3000 osalejaga,” tõdes Kristi Kivilo, Vaata Maailma SA juhataja. Kivilo lisas, et koostöös Microsofti ja teiste partneritega on mitme aasta vältel avatud uusi infotehnoloogiateemalisi huviringe ja NutiLaboreid ning seeläbi tõstetud teadlikkust IT-st ning selle erialadest ja õppimisvõimalustest.

YouthSpark sisaldab endas nii rahalist kui ka teadmistepõhist toetust ning vajadusel ka muude ressursside võimaldamist, mis võivad vajalikud olla infotehnoloogia, probleemi lahendamise ja arvutuslike oskuste õpetamisel.

Microsoft Eesti toetusprogrammide koordinaatori Heli Seppingu sõnul nähakse mittetulundusühinguid kui partnereid, kellele tuleb võimaluste piires jagada tehnoloogialaseid ekspertteadmisi kui ka rahalisi toetusi. “Rõõmustav on näha, et Eestis on mitmeid algatusi, näiteks Nutilaborid, mis juba on suutnud palju ära teha noorte harimiseks infotehnoloogia erialal.” Koos Vaata Maailma SA-ga on Microsoft Eesti mitu aastat järjest korraldatud ka rahvusvahelist programmeerimisnädalat KoodiTund.

Microsofti Filantroobid on 2015. aasta detsembris loodud ettevõtte-sisene organisatsioon. Selle algatuse abil saavad enam kui 70 000 organisatsiooni üle maailma ligipääsu tehnoloogiale, mis aitab neil oma töö kaudu lahendada ühiskonna jaoks olulisi väljakutseid ning seeläbi parandada inimeste heaolu.