Microsoft võimaldab vabaühendustele tasuta e-lahendusi

Täna leiab aset vabaühendustele suunatud e-lahenduste päev, mille eesmärgiks on näidata, kuidas oma ühingu töös digivõimalusi tõhusalt ära kasutada. Ettevõtmise eestvedajateks on Microsoft Eesti, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus.

Kohapeal toimuvad praktilised töötoad, kus räägitakse oma sihtgrupini jõudmisest sotsiaalmeedias, oskuslikust kirjutamisest ja virtuaalsest kaasamisest. Lisaks on oluline rõhk ka pilvelahenduste kasutamisel, kuna just vabaühendustele on loodud võimalus säärast tarkvara tasuta või märkimisväärse allahindlusega kasutada.

Microsoft Eesti toetustegevuste koordinaatori Heli Seppingu sõnul loodi eelmise aasta detsembris algatus Microsofti Filantroobid, mille soov on, et nii vabakond kui ka teadusasutused saaksid pilveandmetöötlusest ja sellega seotud teenustest võimalikult palju kasu, sest tegemist on väga kiiresti areneva valdkonnaga. Filantroobid alustasid vabaühendustele ja ülikoolidele uuringute läbiviimiseks tasuta pilveteenuste jagamist, et suurendada töötamise ja andmete säilitamise võimalusi, parandada organisatsioonisisest suhtlust ning muuta töötegemine kiiremaks ja mugavamaks.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on üks nendest kohalikest organisatsioonidest, mille liikmed saavad kasutada tasuta Microsoft’i tarkvara. EPI Koja juhataja Genadi Vaher on rõõmus, et selline toetus nendele osaks sai, sest kaasaegse tehnoloogia kasutamine loob võrdseid võimalusi osaleda ühiskonna elus. “Oleme tänulikud selle suure annetuse eest, mis on toetanud Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Koja ning tema liikmesorganisatsioonide IT-arengut. Microsoft’i tarkvara on kasutusel enam kui 200-s puudega inimeste organisatsioonide arvutites, et muuta infoliiklus kiiremaks ja kvaliteetsemaks.”

Algatuse abil saavad enam kui 70 000 organisatsiooni üle maailma ligipääsu tehnoloogiale, mis aitab neil oma töö kaudu lahendada ühiskonna jaoks olulisi väljakutseid ning seeläbi parandada inimeste heaolu. MTÜ-del on võimalus taotleda endale pilvepõhist Office 365-e, CRM Online’i, Power BI-d, Enterprise Mobility Suite’i ja peatselt ka Microsoft Azure’i. Täpsem info MTÜ-de pakkumise kohta on siin: www.microsoft.com/nonprofits.