4.-6. juulil 2014 toimunud laulu- ja tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ kommunikatsioonimeeskonnas olid ka mitmed JLP töötajad. Olime partneriks laulu- ja tantsupeo kommunikatsioonijuhile Sten Weidebaumile, vastutades eelkõige eesti- ja venekeelse kommunikatsiooni eest.

Suurürituse puhul on tähtis, et oluline korralduslik info jõuaks kõigi osalejate ja võimalike pealtvaatajateni, mistõttu oli kommunikatsioonimeeskonnal suur roll ürituse õnnestumisel.


Meie tegevused ja tulemused

Andsime peonädala eel ja ajal välja laulupeo uudiskirju, mis jõudsid tuhandete lugejateni. Peo eel ilmus uudiskiri üks kord nädalas, peonädalal aga iga päev. Meie lõime uudiskirja jaoks sisu, tehes intervjuusid peo korraldusega seotud inimestega. Igapäevaselt ilmuvast uudiskirjast said peo osalised praktilist infot kui ka reportaaže prooviplatsidelt.

Peonädala jooksul oli kommunikatsioonimeeskonna ülesandeks ka pressikeskuse töö korraldamine. Organiseerisime kaks pressikonverentsi ja mitmeid pressibriifinguid, millel osalesid kõik suuremad eesti- ja venekeelsed väljaanded. Ainuüksi ERR-ist, kes tegi peost ja rongkäigust otseülekande, oli Laulupidu kajastamas ligikaudu 200 töötajat uudistetoimetustest ja tehnilisest meeskonnast. Ühtlasi oli meie vastutada, et kõik 450 eesti ja 120 välismaa ajakirjanikku saaksid akrediteeritud ning nende erisoovid täidetud. Hoolitsesime selle eest, et erinevad filmimeeskonnad nii Eestist kui välismaalt saaksid parimad kaadrid peost ja selle elluviijatest.

2014. aasta laulu- ja tantsupidu sai suurel hulgal positiivset meediakajastust. Peole eelneval ja järgneval nädalal oli ainuüksi eestikeelses meedias laulu- ja tantsupeo kohta üle 500 kajastuse. Eesti venekeelses meedias sai laulupidu läbi aegade suurima kajastuse: laulu- ja tantsupeost räägiti ligikaudu 200 artiklis. Kajastustes kasutati tihti kommunikatsioonimeeskonna poolt välja antud materjali.

Muus välismaises meedias kajastati laulupidu ligikaudu 20 korda (nende hulgas New York TimesBBCHelsingin SanomatThe Wall Street Journal).

Peole eelneval kuul ning peo ajal lõime sisu ka Laulupeo Facebooki lehele. Pooleteise kuu jooksul kasvas Laulupeo Facebooki järgijate arv 46% (juulis 2014 veidi üle 13 000 jälgija), kusjuures tegemist oli vaid orgaanilise kasvuga. Peonädala jooksul postitasime iga päev lehele 5-6 teadet. Kõige populaarsemal päeval, 5. juulil, jõudsid postitused ligikaudu 80 000 inimeseni. Ühtlasi oli ka inimeste enda aktiivsus suur – samal päeval said postitused 9300 like’i ning 727 jagamist.

Pidu külastas ligi 100 000 inimest.