JEKATERINA KALINITSEVA

konsultant | jekaterina@jlp.ee | +372 53 909 225

fullsizeoutput_5a89.jpeg

Jekaterina on JLP meeskonna venekeelse kommunikatsiooni ekspert, kelle kogemus hõlmab nii avaliku- kui ka erasektori kommunikatsiooni. Jekaterina üks tugevamaid külgi on venekeelse meediamaastiku tundmine.

Jekaterinal on pikaajaline töökogemus Eesti Töötukassas, kus ta tegeleb venekeelse kommunikatsiooni strateegilise planeerimise ja elluviimisega. Tema eestvedamisel on toimunud erinevad meediaprojektid, seahulgas ilmunud mitmed televisiooni- ja raadiorubriigid. Üheks oluliseks saavutuseks võib pidada töövõimerformi venekeelse kommunikatsiooni korraldamist.

Jekaterina erasektori klientide hulka kuulavad nii finants- ja meditsiinivaldkonna kui ka kuulturi- ja integratsioonivaldkonna ettevõtted. Tal on tihe koostöös Unimedi personaliga, mille tulemusel on ilmunud mitmed originaalartiklid ja intervjuud venekeelses inforuumis. Enne uue ekspositsiooni avamist viis ta läbi okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu venekeelse fookusgrupi uuringu.

Jekaterina panustab hingega veel laulu- ja tantsupeo korraldamisesse ning igapäevaselt tegeleb veel näiteks ERGO, EY kui ka teiste klientide venekeelse kommunikatsiooni korraldamisega. Oma töös lähtub ta põhimõttest, et keel ei ole üksnes sõnad ja laused, vaid ainulaadne vahend, mis mõjutab inimese maailmapilti. Jekaterinal on bakalaureusekraad rahvusvahelises ärijuhtimises ja magistrikraad kommunikatsioonis, keele ja sotsiaalse kommunikatsiooni suunal Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudist.