Tee meiega oma uurimispraktika!

Hea ühiskonnateaduste üliõpilane!
 
Kas otsid põnevat teemat uurimispraktika jaoks? Kommunikatsioonibürool JLP on üks selline igatahes pakkuda.
 
JLP viib Eestis esimest korda läbi uuringu, et kaardistada meie kõige olulisemad arvamusliidrid. Vaatleme, kes on kõige enam avaldanud autorid, kellele viidatakse kõige enam, milliste teemade alla erinevad inimesed koonduvad ning milliseid kanaleid nad kõige enam kasutavad.
 
Sinult ootame sisulist kaasamõtlemist uuringu konstrueerimisel ja umbes 4-5-liikmelises grupis kontentanalüüsi läbiviimist. Töö võib toimuda nii Tallinnas kui Tartus. Selle lepime eraldi kokku.
 
Kui teema tundus huvipakkuv, siis ootame kõiki huvilisi 5. detsembril kell 13.30 ruumi 204 (ühiskonnateaduste instituut), et teemast lähemalt rääkida.

Omalt poolt pakume:

  • Ligipääsu muidu ligipääsematutele andmetele. Soovi korral ja kokkuleppel saaks samu andmeid kasutada oma edasistes koolitöödes (näiteks bakalaureuse- või magistritöö).
  • Võimalust teha oma praktikaseminar teemal, millel on päriselt praktiline väljund ja mis elab hiljem oma elu edasi. Kuna sarnast uuringut ei ole Eestis varem tehtud, saab see kindlasti palju tähelepanu ja tekitab diskussiooni.
  • Koostöökogemust Kommunikatsioonibüroo JLP meeskonnaga, soovi korral töötamise kohta meie büroo ruumides. Ehk siis võimalust näha kommunikatsioonibüroo igapäevatööd.
  • Võimalust teha koostööd kõige ägedamate kommunikatsioonijuhtimise- ja sotsioloogiatudengitega, õppida üksteise pealt andmeanalüüsi parimaid nippe.
  • Kui tundub, et sobime hästi, võime tulevikus rääkida ka pikaajalisemast praktikast ja/või tasustatud tööst.

Kõikide küsimuste korral kirjuta Birgit Rootsile: birgit.rootsi@jlp.ee

Oma osalemissoovist anna teada Külliki Seppelile: kulliki.seppel@ut.ee