Ülesanded praktikale kandideerimiseks

1. Palun mõtle ja jaga meiega oma ideid sellest, kuidas 2017. aasta suvel toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo sõnumid viia sotsiaalmeedia vahendusel järgmiste sihtgruppideni:

 • Peol osalevad noored (põhikooli ja gümnaasiumi aste)
 • Peol osalevate noorte vanemad

Üleskutse muudab keeruliseks asjaolu, et hetkel on laulu- ja tantsupeo sotsiaalmeediakanalite (Facebook ja Instagram) jälgijatest valdav osa naisi vanusegrupis 35-44. Seetõttu mõtle ka sellele, milliste lahenduste või kampaaniate abil saada noored, potentsiaalsed XII noortepeol osalejad, Facebooki ja Instagrami kontode fännideks?

Laulu-ja tantsupeo Facebook: facebook.com/laulupidu

Laulu-ja tantsupeo Instagram: instagram.com/laulutantsupidu

Rohkem infot XII noortepeo sõnumite ja tausta kohta: 2017.laulupidu.ee

2. Kirjuta arvamusrepliik:

 • Pikkus 2000-2500 tähemärki
 • Vali endale meelepärane teema
  • Alkoholipoliitika debatt. Kuidas ohjeldada liiklussurmasid Eestis? Kas suured kampaaniad on need, mida vajame alkoholitarbimise vähendamiseks – mis töötab ja mis mitte? Kuidas ellu viia muutust, et riskigrupid vähem alkoholi tarvitaksid? Kas eestlaste alkoholitarbimine on üldse probleem?
  • Pagulasdebatt. Kas meedia on pagulasdebatis käitunud kui lõhestaja või kui sillaehitaja? Kas ja kuivõrd on antud debatt ühiskonda lõhestanud? Kas pagulasdebatt Eestis käib üldse adekvaatsete küsimuste üle? Kui ei, siis kuidas seda juhtida konstruktiivse arutelu suunas?
  • Taksonduse tulevik. Kuidas luua kord sõidujagamise, veo- ja taksoteenuste valdkonnas? Milline on taksoteenuse tulevik – kas tehnoloogilised lahendused likvideerivad traditsioonilise taksoteenuse? Milline võiks olla lahendus, mis kõikidele osapooltele sobiks? Kuidas me üldse jõudsime nõnda segasesse seisu taksonduse valdkonnas?
  • Kommentaarium kui demokraatia tugevdaja. Kas kommentaariumite sulgemine mõjub sõnavabadusele hästi või halvasti? Kuidas tuleks lahendada kaasaegses ühiskonnas kommentaariumite haldamine nõnda, et ei prevaleeriks vihakõne, vaid kommentaarium edendaks konstruktiivset debatti?
  • NB! Pole tingimata tarvis keskenduda meie antud teemalaiendustele, teemasid võib avada ka alternatiivse vaatepunkti alt.